گروه صنعتي البرز كاروان سازان کانکس

افتخار دارد با بهره گيري از دانش علمي روز و نيروي فني قیمت کانکس با تجربه در امر طراحي و ساخت ساختمان پيش ساخته سبك و مقاوم در برابر زلزله و توليد انواع فروش كانكس و كاروان با كاربري هاي گوناگون با كيفيتي مطلوب در عرصه صنعت و عمران كشور فعاليت نمايد.
اين شركت با بيش از يك دهه تجربه خرید کانکس و ارايه محصولات توليدي خود توانسته است گامي موثر در جهت خدمت به سازمانها، ارگانها شركت هاي دولتي خصوصي، صاحبان صنايع، جامعه مهندسين و نيز كليه نهادهايي كه به نحوي در راستاي عمران و آباداني اين مرز و بوم مي كوشند، بردارد و مصمم است با مطالعه و ارايه راهكارهاي فني و مهندسي، كليه محصولات خود را منطبق با استانداردهاي بين المللي توليد کانکس نمايد.